You are currently viewing Αρχιτεκτονική Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων
Αρχιτεκτονική Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων

Αρχιτεκτονική Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων

Αρχιτεκτονική

Αρχιτεκτονική είναι η τέχνη και η επιστήμη της ικανοποίησης των ανθρώπινων αναγκών στο χώρο μέσω σχεδιασμού μεθόδων και υλικών κατασκευών.

Εφαρμόζεται ευρύτερα στην οίκιση και δόμηση του χώρου, ως εφαρμοσμένη επιστήμη της σχεδίασης και της υλοποίησης κατασκευών, όπως κτηρίων, γεφυρών και πόλεων.

Έμφαση δίνεται σε ορισμένους τομείς των αναγκών αυτών, όπως στην εργονομία και στην αισθητική, στη λειτουργία, τη μορφή ή την κατασκευή τους, αναλόγως με την εποχή και τις ιδιαιτερότητες του εντολέα για τον οποίο διεξάγεται.

Οι σύγχρονοι καταλλήλως καταρτισμένοι επιστήμονες καλούνται αρχιτέκτονες μηχανικοί, ενώ πριν την ίδρυση των ακαδημαϊκών σπουδών, ασκείτο από στρατιωτικούς μηχανικούς, μαϊστορες και πρωτομαϊστορες, φιλοσόφους, γεωμέτρες, ξυλουργούς, απλούς ανθρώπους κλπ.

Η άσκηση της αρχιτεκτονικής υπόκειτο πάντα σε νομικούς περιορισμούς, γι’ αυτό και το έργο της κρίνεται ως νόμιμο ή αυθαίρετο, πέραν του κοινωνικού χαρακτηρισμού της ως, υψηλής, ή μη.

Αντικείμενο της αρχιτεκτονικής είναι ο σχεδιασμός όλων των υποδομών στο περιβάλλον, από το μακροσκοπικό επίπεδο του σχεδιασμού πόλεων ως το μικροσκοπικό του σχεδιασμού επίπλων, προϊόντων, πλέον και υπηρεσιών καθημερινής χρήσης.

Ετυμολογία


Ετυμολογικά, ο όρος προέρχεται από το ελληνικό «αρχή» και «τέχνη» – «τεκτονική» (κατασκευή / δημιουργία), ενώ οι ρίζες της ανάγονται στην ανθρώπινη προϊστορία μέσω της «οικοδομίας».

Οι επιστημονικοί κλάδοι της αρχιτεκτονικής, όπως ορίζονται από τα περισσότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα, περιλαμβάνουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό τοπίου και περιβάλλοντος και τη συντήρηση και αποκατάσταση αρχιτεκτονικών μνημείων και συνόλων.

Η αρχιτεκτονική συνθέτει επιμέρους γνώσεις από τις καλές τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις επιστήμες μηχανικών.

Παράλληλα επικαλύπτεται με συγγενείς αλλά διακριτούς επιστημονικούς κλάδους όπως η επιστήμη πολιτικού μηχανικού, η οποία δίνει έμφαση στις τεχνικές όψεις της κατασκευαστικής δραστηριότητας (π.χ. στη στατική στήριξη), και η χωροταξία-πολεοδομία, η οποία αρχικά εθεωρείτο τομέας της αρχιτεκτονικής και εξακολουθεί να διδάσκεται σε νέους αρχιτέκτονες.

Ο μονοσήμαντος ορισμός της αρχιτεκτονικής κρίνεται προβληματικός, καθώς αρχιτέκτονες και θεωρητικοί ή ιστορικοί της αρχιτεκτονικής δεν συγκλίνουν αποκλειστικά σε έναν.

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Άμστερνταμ για την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Κληρονομιά, εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης «καθώς τα νέα κτήρια του σήμερα θα είναι η κληρονομιά του αύριο, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί πως η σημερινή αρχιτεκτονική είναι υψηλής ποιότητας»

Και «αυτή η τελευταία πρέπει να δώσει έναν νέο ορισμό της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των στόχων της ολοκληρωμένης διατήρησης».

Αρχιτεκτονική Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων


Η Αρχιτεκτονική Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων – Business Risk Management Architect απ την άλλη, είναι η επιστήμη της ικανοποίησης των επιχειρηματικών αναγκών μέσω σχεδιασμού μεθόδων για την αντιμετώπιση υπαρκτών κινδύνων του επιχειρείν.

Οι σύγχρονοι καταλλήλως καταρτισμένοι επιστήμονες καλούνται αρχιτέκτονες διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων – Business Risk Management Architects.

Πριν την ίδρυση των ακαδημαϊκών σπουδών, ασκείτο από CROs Chief Revenue Officers κλπ.

Και αυτή υπόκειτο πάντα σε νομικούς περιορισμούς, γι’ αυτό και το έργο της κρίνεται ως ουσιαστικό ή αυθαίρετο, πέραν του κοινωνικού χαρακτηρισμού της ως, αποτελεσματική, ή μη.

Τι είναι το Business Risk Management Architect


Αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής Επιχειρηματικών Κινδύνων είναι ο εν τω βάθει εντοπισμός τους και ο σχεδιασμός των καταλληλότερων μεθόδων πρόληψης, αντιμετώπισης και καταστολής τους.

Η αρχιτεκτονική αυτή συνθέτει επιμέρους γνώσεις από τα χρηματοοικονομικά, την ιδιωτική ασφάλιση και τις επενδύσεις.

Παράλληλα επικαλύπτεται με συγγενείς αλλά διακριτούς επιστημονικούς κλάδους όπως το μάρκετινγκ, η στρατηγική επικοινωνία, η διαπραγμάτευση οι πωλήσεις, η διαχείριση εταιρικής φήμης.

Όπως και στην εξ ορισμού αρχιτεκτονική, έτσι και εδώ ο μονοσήμαντος ορισμός της κρίνεται προβληματικός, καθώς διαπιστευμένοι Αρχιτέκτονες Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων δεν συγκλίνουν αποκλειστικά σε έναν.

Στα σίγουρα όμως οι νέες επιχειρήσεις του σήμερα θα είναι η κληρονομιά του αύριο και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί πως η σημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα είναι υψηλής ποιότητας»

Και αυτή η τελευταία πρέπει να δώσει έναν νέο ορισμό της επιχειρηματικής κληρονομιάς και των στόχων της ολοκληρωμένης διατήρησης και της παρακαταθήκης για τις μελλοντικές γενιές.

Αν είσαι

  • Ελεύθερος επαγγελματίας
  • Μικρή
  • Μεσαία
  • Μεγάλη επιχείρηση ή
  • Οργανισμός

τότε το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνεις είναι η εγγραφή σου στο σχετικό webinar – Business Risk Management.

Viral Growth Business Risk Management for Greece and Cyprus
Business Risk Management – Live Webinar – Registration

Αφήστε μια απάντηση