Ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου αποτυπώνει τον τρόπο που ένας οργανισμός δημιουργεί, προσφέρει αξία και αμείβεται. «Επιβάλλει» πελατοκεντρική προσέγγιση.
Αποτελεί το κρίσιμο βήμα στην ακολουθία: επιχειρηματική ιδέα – επιχειρηματικό μοντέλο – επιχειρηματικό πλάνο.


Ο Καμβάς αποτυπώνει το τι προσφέρει η επιχείρηση στους πελάτες της, πως τους προσεγγίζει και δημιουργεί σχέσεις μαζί τους, μέσω ποιων πόρων, δραστηριοτήτων και συνεργασιών επιχειρεί, και τέλος πως κερδίζει χρήματα.

Περιγράφει, αξιολογεί και προτρέπει σε συνεχή αναθεώρηση του επιχειρηματικού μοντέλου με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί από όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από αντικείμενο και μοντέλο marketing που εφαρμόζουν.