Δίωρη εκπαίδευση για την διατήρηση και, την αύξηση της παραγωγικότητας του ιατρείου ή της κλινικής ως αποτέλεσμα της διαχείρησης του φόβου.

Σε αυτή την εκπαίδευση μιλάμε για τα “συστήματα επιβίωσης” του ανθρώπου, την συμβολή τους στον τρόπο λήψης αποφάσεων και αγοραστικών αποφάσεων.

Αναφερόμαστε στην ουσιαστικότερη διαχείρηση των υλικών, των μέσων και των πόρων.

Επισημαίνουμε και αναδεικνύουμε τα ηγετικά χαρακτηριστικά και τις ενέργειες που θα καθορίσουν το Brand Name σας και την ταχύτητα ανάκαμψης σας από την κρίση.

Δείτε το σεμινάριο, κατεβάστε από κάτω το HandBook, το Calendar Template και γράψτε μας τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας.