Διαχείριση Κινδύνων Επιχειρήσεων
Διαχείριση Κινδύνων Επιχειρήσεων

Διαχείριση Κινδύνων Επιχειρήσεων

Διαχείριση Κινδύνων Επιχειρήσεων

Βιωσιμότητα μιας επιχείρησης σημαίνει σωστό πλάνο εργασίας στο οποίο να περιλαμβάνεται ένα πλάνο διαχείρισης των κινδύνων.

Στο σημερινό σύνθετο περιβάλλον επιχειρηματικότητας ο επιχειρηματίας καλείται να έχει το 100% της προσοχής του στο πώς θα επιβιώσει η επιχείρησή του.

Οι νέες νομοθεσίες, οι κανονιστικές ρυθμίσεις, εγχώριες και ευρωπαϊκές και οι διαρκώς αναδυόμενοι κίνδυνοι αλλάζουν ραγδαία το περιβάλλον ρίσκου.

Αποτέλεσμα η παρακολούθηση των κρίσιμων αλλαγών των κινδύνων, να γίνονται ένας σημαντικός “πονοκέφαλος” για τον σύγχρονο επιχειρηματία.

Έχει παρατηρηθεί ότι σε συνθήκες μειωμένου budget τώρα, που δεν υπάρχει ρευστότητα, “επιλέγεται” η αδυναμία για την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων που Απειλούν τη βιωσιμότητα και τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. 

Κινδύνους που καταγεγραμμένα και αποδεδειγμένα πλέον, οι επιχειρήσεις δε γνωρίζουν σε όλο τους το φάσμα, με αποτέλεσμα μια γενική αδυναμία εκπόνησης σχεδίου για την αντιμετώπισή τους.

Μετά από χρόνια επιστημονικής έρευνας, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην παγκόσμια επιχειρηματικότητα το ειδικό λογισμικό που παράγει τη διεθνώς βραβευμένη μελέτη διαχείρισης κινδύνων Corporate Insurable Risk Management της σύγχρονης επιχείρησης.

Η μελέτη καλύπτεται και από το διεθνές πρότυπο για τη Διεργασία Διαχείρισης Κινδύνων – ISO31000

Business Risk Management Architect

Εντοπισμός & εκτίμηση των κινδύνων (RiskAssessment)

Επιστημονική διάγνωση των κινδύνων & emergingrisksπου απειλούν την επιχείρηση, σύμφωνα και με το πρότυπο ISO31000.

Προτεραιοποίησητων κινδύνων (RiskRanking)

Ιεράρχηση των κινδύνων από τον πιο σημαντικό στον λιγότερο σημαντικό ώστε η διοίκηση της επιχείρησης να γνωρίζει αντικειμενικά ποιων η επέλευση θα έπληττε τα οικονομικά μεγέθη της περισσότερο και ποιων λιγότερο.


Ποιοι είναι οι ποιο σημαντικοί κίνδυνοι για την επιχείρηση.

Ποσοτικοποίηση των κινδύνων

Ποιο θα ήταν το ύψος της ζημίας από την επέλευση του κάθε κινδύνου και ποια η επίδραση για την επιχείρηση.

Εκθέσεις Ρίσκου (RiskProfiling)

Risk profiling τόσο ως προς την δυνατότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίσει μία ενδεχόμενη ζημία όσο και ως προς το ενδεχόμενο η ζημία να επηρεάσει ή όχι την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Αντιμετώπιση των κινδύνων(RiskTreatment)

Επιλογή και εφαρμογή μέσων για τη μείωση του κινδύνου και σχέδια χειρισμού για το μέρος του κάθε κινδύνου που θα ήταν αδύνατη η αντιμετώπισή του ή θα έπληττε τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης .

Έλεγχος & ΕπικαιροποίησηΣχεδιασμού(Monitoring)

Σε κάθε αλλαγή του περιβάλλοντος ρίσκου, προσαρμογή του σχεδιασμού ανάλογα με την πορεία της οικονομίας, τη μεταβολή της νομοθεσίας και τη φάση ανάπτυξης της επιχείρησης .

H επιστημονική μελέτη risk management που θα αποτελέσει το “State of The Art” της σύγχρονης επιχείρησης.

 • Προτεραιοποίηση των κινδύνων (risk ranking).
 • Αντικειμενική ιεράρχηση κινδύνων (από τον πιο σημαντικό στο λιγότερο σημαντικό).
 • Πόσο οι κίνδυνοι απειλούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης;
 • Πόσο απειλούνται οι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης με την υφιστάμενη έκθεση στον κίνδυνο;
 • Αποτύπωση στο χάρτη κινδύνων (risk matrix).
 • Περιγραφή& Ποσοτικοποίηση  του κάθε κινδύνου.
 • Έχει προβλεφτεί ασφαλιστική κάλυψη για τον κάθε κίνδυνο;
 • Όλα τα δεδομένα  σε γραφική αποτύπωση για τη σωστή λήψη αποφάσεων σχετικά με τις απειλές της επιχείρησης.

Το Πολυτιμότερο Τμήμα του Risk Management

Διαχείριση Κινδύνων Επιχειρήσεων

Το Insurable Risk Management (διαχείριση των ασφαλίσιμων κινδύνων) είναι το μόνο τμήμα του συνολικού risk managementπου διακόπτει τη σχέση κινδύνου και αρνητικού οικονομικού αποτελέσματος (ζημία).

Οι ζημίες που προκαλούνται από την επέλευση των κινδύνων χρηματοδοτούνται από τρίτο (ασφαλιστή) μέσω της αποζημίωσης και δε βαραίνουν την επιχείρηση.

Έτσι, με τη σωστή ασφάλιση, αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του οργανισμού αφού πάντα θα υπάρχει η ρευστότητα για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου.

Η Πρακτική ALARP

“Τόσο Χαμηλό ώστε να είναι Εύλογα Πρακτικό”

Διαχείριση Κινδύνων Επιχειρήσεων. Μέσω της μελέτης BRMA, εντοπίζεται το ρίσκο που με τη σωστή διαχείριση και επίβλεψη μπορεί να γίνει αποδεκτό από την επιχείρηση.

Διακρατώντας η επιχείρηση το ανεκτό – διαχειρίσιμο ρίσκο, μεταφέρεται σε ασφάλιση μικρότερο ποσοστό κινδύνου και με τον ίδιο προϋπολογισμό μπορούν πλέον να καλυφθούν περισσότεροι αλληλοσυνδεόμενοι κίνδυνοι.

Με την πρακτική ALAPR, χωρίς να είναι απαραίτητη η αύξηση των δαπανών ασφάλισης, επιτυγχάνουμε τη μείωση του συνολικού προφίλ ρίσκου ακυρώνοντας τις αλυσιδωτές αντιδράσεις των ζημιογόνων γεγονότων που προκαλεί η συσχέτιση των κινδύνων.

 • Απόδειξη βιωσιμότητας σε μετόχους, προμηθευτές, πελάτες, εργαζομένους, πιστωτές.
 • Απόδειξη στην πράξη πως η επιχείρηση ασκεί “Υπεύθυνο Επιχειρείν” και κάνει χρηστή διαχείριση των πόρων της.
 • Αύξηση της φήμης της επιχείρησης.
 • Προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.
 • Μείωση τραπεζικού δανεισμού.
 • Απελευθέρωση κεφαλαίων για ανάπτυξη.
 • Αύξηση της αξίας της επιχείρησης με τη μελέτη Corporate Insurable Risk Management.

Τα παραπάνω είναι από αυτά που θα καλυφθούν στο Live Webinar που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019 στις 15:00.

Ομιλητές οι Σπύρος Κόλλας – CEO & Business Development Manager της Viral Growth – και ο Insurance & Financial Advisor – απόφοιτος της IFA AcademyΚος Αθανάσιος Λίνδρας

Κάνε την εγγραφή σου δωρεάν σήμερα και κατοχύρωσε τη θέση σου.
Περιορισμένος αριθμός θέσεων!

Για την καλύτερη κατανόηση των όσων θα αναπτυχθούν σε αυτό το webinar, συστήνεται να κατεβάσεις την 1η έκδοση του Viral Growth Financial eBook

Leave a Reply