You are currently viewing Η Εκπαίδευση για καινοτομία και δημιουργικότητα ως «αντι-πεπρωμένο» για τις επιχειρήσεις
Η Εκπαίδευση για καινοτομία και δημιουργικότητα ως αντι-πεπρωμένο για τις επιχειρήσεις

Η Εκπαίδευση για καινοτομία και δημιουργικότητα ως «αντι-πεπρωμένο» για τις επιχειρήσεις

Εκπαίδευση για καινοτομία

Η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποτελούν τους πιο δυναμικούς τομείς στην χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής των επιχειρήσεων.

Καταλύτης για τη μεταμόρφωση μιας επιχείρησης σε φορέα συγκριτικού πλεονεκτήματος και πρωτοπορίας είναι η Εκπαίδευση και η ανάπτυξη των μηχανισμών Μάθησης.

Συνεπώς, η προώθηση της γνωστικής επιτάχυνσης οδηγεί στη δημιουργικότητα και την καινοτομία ως μορφές εξέλιξης.

Το δίπολο “Γνώριμο-Καινοτόμο” και ο παράγοντας “Ευφυΐα”.

Η επιλογή για καινοτόμες δράσεις χρειάζεται ευφυΐα, αντιληπτική ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Το δίπολο γνώριμο-καινοτόμο αποτελεί το σύμπαν των ψυχολογικών παραγόντων που καθορίζουν την απόφαση για αλλαγή.

Η κίνηση ανάμεσα στους δύο πόλους, περιγράφει το ποσοστό διακύμανσης της επιλογής. Άλλοτε για ένα ασφαλές, διαχειρίσιμο περιβάλλον και άλλοτε για την τάση προς ριζική αναδιαμόρφωση.

Με άλλα λόγια, από τη μια διαφαίνεται το προφίλ ενός χώρου με μειωμένα αντανακλαστικά αντίδρασης,

  • είτε για λόγους συντήρησης,
  • είτε για λόγους απουσίας οράματος

και από την άλλη διαγράφεται μια συμπεριφορά ταχύτατης αντίδρασης η οποία μπορεί να οδηγήσει

  • είτε στην ανάπτυξη
  • είτε στην πλήρη απογοήτευση.

Η επιλογή για το σημείο τοποθέτησης ανάμεσα στους δύο πόλους καθορίζεται από τον βαθμό ετοιμότητας για εξέλιξη. Στοιχείο που θα χαρακτηρίζαμε ως γνώρισμα ευφυΐας.

Η ετοιμότητα εξέλιξης και οι μηχανισμοί ευφυΐας.

Η ετοιμότητα για εξέλιξη αποτελεί ίσως μοιραίο παράγοντα για τις επιχειρήσεις.

Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της εξέλιξης διαμορφώνονται από την Εκπαίδευση και την ικανότητα για Μάθηση.

Η μάθηση αφορά τους μηχανισμούς πρόσληψης της γνώσης που καθορίζουν

  • τον όγκο ή και την ποιότητα των πληροφοριών
  • την κωδικοποίηση και την επικοινωνία.

Το σύστημα της μάθησης είναι πολύπλοκο και αλληλεπιδρά με πλήθος παραγόντων σε εσωτερικό και εξωτερικό πλαίσιο.

Η διαμόρφωση ικανών και κατάλληλων μηχανισμών μάθησης, καθορίζει το επίπεδο της εκπαίδευσης στους χώρους εργασίας και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί τις γνωστικές και ψυχολογικές προϋποθέσεις για εξέλιξη και συνεπώς τον πειραματισμό με το καινούργιο.

Καταγραφές από το επιχειρηματικό συλλογικό ασυνείδητο που στοιχειώνουν.

Η γνώση και οι μηχανισμοί μάθησης οδηγούν στην εξέλιξη όταν προέρχονται από εξωτερικούς παρατηρητές και ειδικούς.

Η ήδη σχηματοποιημένη αντίληψη της επιχείρησης κουβαλά γνώσεις, μνήμες και εργαλεία που δεν ανταποκρίθηκαν στην επίλυση του προβλήματος.

Τα λάθη επαναλαμβάνονται όταν χρησιμοποιούνται ως γνωστικά εγχειρίδια και η εκμάθηση των πεπατημένων οδών οδηγεί στα ίδια σημεία που έφεραν προβληματικές αδιέξοδες καταστάσεις.

Συνεπώς, ο τρόπος επίλυσης και η υπόσχεση ζωτικότητας βρίσκονται εκτός του υφιστάμενου αντιληπτικού χάρτη της επιχείρησης.

Πρόκειται για μια αναδιαμόρφωση της αντίληψης για τα όρια της επιχείρησης, τα οποία γίνονται πλέον δυναμικά με τάση διεύρυνσης, με τη βοήθεια του ειδικού εξωτερικού παρατηρητή.

Η Εκπαίδευση ως “αντι-πεπρωμένο”.

Εκπαίδευση για καινοτομία

Η Εκπαίδευση στον χώρο των επιχειρήσεων με τη δημιουργία νέων μορφών γνώσης και τη διαδικασία παραγωγής ιδεών αποτελεί «αντι-πεπρωμένο»

Η Εκπαίδευση σε κάθε της μορφή, θα είναι οδηγός στη χαρτογράφηση νέων πλαισίων με την δημιουργία νέων στόχων.

Ο ρόλος της δεν απομονώνεται στην επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων και την κάλυψη τρεχουσών αναγκών αλλά στην εξασφάλιση του πιο σημαντικού στοιχείου διατήρησης ζωτικότητας: την ικανότητα κίνησης, ως υπόσχεση μελλοντικής ύπαρξης.

Η ίδια η Εκπαίδευση τρέφεται από την ίδια τη λειτουργία της, που δεν είναι άλλη από το να επιτρέπει στην επιχείρηση να δραπετεύει από τη μοίρα της, υπερβαίνοντας τις συνθήκες του χρόνου. 

Εμπεριέχει την αρχή της σωτηρίας της που είναι η ικανότητά της να μεταμορφώνεται μέσω της σύλληψης νέων ιδεών.

Το αίτημα της Εκπαίδευσης, είναι η ανίχνευση του δρομολογίου που ακολουθεί τη θέληση για δημιουργία, προκειμένου να νικήσει το χρόνο και να πραγματώσει τη δυναμική μιας νέας επιχειρηματικής συνείδησης.

Η δημιουργία και η καινοτομία ως διαδικασία αυτονομίας και ελευθερίας.

Η Εκπαίδευση ως εκδήλωση του «αντι-πεπρωμένου».

Για όλους τους παραπάνω λόγους, μια έξυπνη απόφαση είναι η εγγραφή σου στο Live Webinar Καινοτομία και Αλλαγή

Πηγή

This Post Has 2 Comments

Αφήστε μια απάντηση