You are currently viewing Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μεγάλα Επενδυτικά Κεφάλαια
Απλές πρακτικές συμβουλές για μικρομεσαίους επιχειρηματίες που αναζητούν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μεγάλα Επενδυτικά Κεφάλαια

Μεγάλα Επενδυτικά Κεφάλαια

  • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν στην Ελλάδα να «βρέχει φθηνό χρήμα», ακούν για τους επενδυτές και τα funds που αναζητούν συνεταίρους και αναρωτιούνται γιατί όλα αυτά δεν αποτελούν μέρος της δικής τους καθημερινότητας. Η απάντηση ίσως κρύβεται στον τρόπο που οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν τις επιχειρήσεις τους. Γνωρίζουν ή απλώς εικάζουν την πραγματική κερδοφορία της επιχείρησής τους; Μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικές απαντήσεις στις δύσκολες ερωτήσεις;. Ο οικονομολόγος Νικ. Φιοράντης  της “BFES Consulting”, Δικαστικός Πραγματογνώμονας Τεχνικός Σύμβουλος – Εμπειρογνώμονας, σε αποκλειστική συνέντευξη στο «Β» δίνει πρακτικές συμβουλές…

Επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει γενικότερα και όχι μόνο από το εξωτερικό. Πλην όμως, πέραν των μακρο-οικονομικών που βελτιώνονται, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τη συγκυρία;

Είναι αλήθεια γίνεται συζήτηση ήμερα, με αφορμή και την αλλαγή πορείας λόγω του πρόσφατου εκλογικού αποτελέσματος, με την υιοθέτηση και δρομολόγηση πολιτικών φιλικών προς τις ιδιωτικοποιήσεις, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Οι επενδύσεις (ή καλύτερα τα επενδεδυμένα κεφάλαια) όπως είναι ευρέως γνωστό, αποτελούν το βασικό συστατικό στοιχείο για να ανακάμψει η οικονομία και να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Τι λοιπόν ψάχνουν αυτοί οι επενδυτές;

Η αντίληψη που επικρατεί και αποτελεί την ευρύτερα αποδεκτή θεμελιώδη αρχή είναι ότι, ενώ οι επενδύσεις (Δημόσιες ή Ιδιωτικές) αναμφίβολα πρέπει να δημιουργούν κέρδη, τη βάση της αξιολόγησης τους αποτελούν όμως οι δημοσιευόμενες ή μη οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών οι οποίες τις υλοποιούν.

Η πληροφόρηση αυτή ίσως τελικά να μην είναι ικανή και αναγκαία συνθήκε για την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων ..

Τι είναι αυτό που λείπει ή δεν είναι άμεσα διαθέσιμο ;

Συνηθίζεται να παραβλέπεται στο σημερινό πολύπλοκο χρηματοοικονομικό κόσμο μας ότι:
Ο πιο σημαντικός στόχος μιας επένδυσης είναι η μεγιστοποίηση της οικονομικής της αξίας.

Παράλληλα, η βασική αυτή αρχή της σύγχρονης χρηματοοικονομικής, δεν έχει ως στόχο μόνο την αύξηση της οικονομικής αξίας της επένδυσης από την οποία ωφελούνται οι επενδυτές (Δημόσιο ή Ιδιώτες).

Συντελείται κάτι πολύ πιο σημαντικό.

Η διάχυση της ωφέλειας στο σύνολο της κοινωνίας / ενδιαφερόμενα μέρη, υπό την εξής όμως βασική προϋπόθεση.

Ότι μέσα από τη διαδικασία επιμερισμού των οικονομικών πόρων της κοινωνίας, η αξιοποίηση και βελτιστοποίηση της απόδοσης τους στην οικονομία γίνεται με γνώμονα την πλέον αποτελεσματική δημιουργία αξίας.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία;

Εστίαση στην ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών και εργαλείων διοικητικής οικονομικής πληροφόρησης. Αυτό σε επίπεδο μάνατζμεντ, συντελώντας έτσι, στην ορθολογική διαχείριση και την ανάλωση των πόρων. Στόχος η δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη “stakeholders”.

Σε αντίθετη περίπτωση, η κατασπατάληση των οικονομικών πόρων σε αδιέξοδες οικονομικά καταστάσεις χαμηλής αποδοτικότητας, συντελεί καθοριστικά στην αύξηση της ανεργίας οδηγώντας την οικονομία σε ύφεση.

Τι σηματοδοτεί από επενδυτικής σκοπιάς το κλασικό σύστημα πληροφόρησης – Λογιστικές Οικονομικές Καταστάσεις ;

Είναι γενικώς παραδεκτό σήμερα πλέον ότι, τα λογιστικά πρότυπα οποιασδήποτε μορφής (ΕΛΠ ,IFRS, GAAP’s κλπ.) δεν επαρκούν για να μετρήσουν την δημιουργία οικονομικής αξίας και την αποδοτικότητα του επενδυμένου κεφαλαίου μιας εταιρείας.

Στη σημερινή πολυπλοκότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος:

Είναι δύσκολο να μετρήσει κανείς αν μια επένδυση θα αυξήσει ή θα μειώσει την συνολική αξία μιας εταιρείας / οικονομίας σε δεδομένη χρονική στιγμή.

Και αυτό γιατί αυτή η αξία καθοδηγείται από πολλούς παράγοντες.

Η ύπαρξη μιας επιχείρησης σηματοδοτεί την τοποθέτηση κεφαλαίων / επένδυσης.

Επένδυση σημαίνει “θέτω σε κίνδυνο οικονομικούς πόρους” τους οποίους η επιχείρηση / κοινωνία στερείται σήμερα για να αυξηθεί / βελτιωθεί η αξία / βιοτικό επίπεδο της επιχείρησης / κοινωνίας στο μέλλον.

Στη σύγχρονη εποχή και τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιούνται

Η μέτρηση της αποδοτικότητας μιας επένδυσης βασίζονται στις αρχές της χρηματοοικονομικής θεωρίας και της αποτίμησης “valuation”.

Η πιο διαδεδομένη μεθοδολογία σήμερα είναι αυτή του Οικονομικού Κέρδους.

Μεγάλα Επενδυτικά Κεφάλαια

Ο κ. Νικ. Φιοράντης  της “BFES Consulting” είναι Δικαστικός Πραγματογνώμονας Τεχνικός Σύμβουλος – Εμπειρογνώμονας

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση