You are currently viewing Σύγχρονη Ολιστική Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
Viral Growth - Σύγχρονη Ολιστική Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Σύγχρονη Ολιστική Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Σύγχρονη Ολιστική Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Στην Viral Growth Europe βοηθάμε ανθρώπους που θέλουν να καλυτερεύουν τη ζωή τους με δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες, ώστε να το καταφέρουν αξιοποιώντας σωστά και αποτελεσματικά το πλαίσιο και τους κανόνες του επιχειρείν.

Αυτό είναι ένα μακροσκελές άρθρο που σκοπό έχει να βοηθήσει νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στόχος είναι η αποτύπωση των ενεργειών που απαιτούνται για την διατήρηση, την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Τα θέματα που αναπτύσσονται είναι:

 1. Η σύγχρονη επιχειρηματική νοοτροπία
 2. Οικονομοτεχνικές απαιτήσεις & προϋποθέσεις
 3. Στρατηγική επικοινωνία και μάρκετινγκ
 4. Πωλήσεις στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον
 5. Η αξία και η σημασία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης


Εισαγωγή – Η σύγχρονη επιχειρηματική νοοτροπία

Σύγχρονη Ολιστική Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Είναι βέβαιο πως για να έφτασες σε αυτή την σελίδα είσαι από τους ανθρώπους που έχουν κάνει μία σημαντική διαπίστωση:

Ότι τα χρήματα που κερδίζεις είναι το αποτέλεσμα του τρόπου που βοηθάς, εξυπηρετείς και γενικά του τρόπου που υπάρχεις  στη ζωή των υποψήφιων και των υφιστάμενων καταναλωτών.

Και δεν εννοώ τα ”καλύτερα” προϊόντα, τις ”καλύτερες” υπηρεσίες, τα χρόνια που είσαι στην αγορά κοκ, γιατί πολύ απλά στις μέρες μας δεν είναι αρκετά για να κάνουν κάποιον να σου δώσει τα χρήματά του!

Αναφέρομαι στο διδακτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο που έχεις φτιάξει, υποστηρίζοντας τον καταναλωτή από την στιγμή που έρθει σε επαφή με την επιχείρησή σου μέχρι την πραγματοποίηση της αγοράς, αλλά το σημαντικότερο μετά την πραγματοποίηση αυτής!

Να κάνεις δηλαδή αυτά που στη γλώσσα του μάρκετινγκ ονομάζουμε Lead Nurturing & Customer Delight!

Αυτό είναι το δοκιμασμένα αποτελεσματικό μοντέλο που συστήνεται να υιοθετήσεις!

Είναι επίσης βέβαιο πως το αντικείμενό σου το ξέρεις και το κάνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που γνωρίζεις και μπορείς.

Αυτό στο οποίο μπορούμε να σε βοηθήσουμε είναι να το κάνεις ακόμα καλύτερα, αυξάνοντας τα οφέλη και τα αποτελέσματά σου!


Στόχος μας είναι να σε βοηθήσουμε να:

 • Διαμορφώσεις μια αποτελεσματικότερη νοοτροπία εξυπηρέτησης
 • Αυτοματοποιήσεις τις ενέργειες και τις διαδικασίες του μοντέλου λειτουργίας της επιχείρησής σου και
 • Να διαχειριστείς σωστότερα τους πόρους, τα υλικά και τα μέσα που διαθέτεις και θα αποκτήσεις

ώστε να

 • Κερδίζεις χρόνο για να γίνεσαι ακόμα καλύτερος σε αυτό που κάνεις και
 • Να μπορείς να ασχολείσαι ακόμα πιο ουσιαστικά – παραγωγικά με τους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται!

Για να κάνεις δηλαδή αποτελεσματικότερο Personal Growth, Lead Nurturing και Customer Delight!

Για να το καταφέρουμε αξιοποιούμε τους τέσσερεις βασικούς πυλώνες που στηρίζεται οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Είναι οι ίδιοι τέσσερις πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζουμε και αναπτύσσουμε την Viral Growth Europe, με μετρήσιμα αποτελέσματα από το 2013Οικονομοτεχνικά

Αυτό που συνήθως συμβαίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η αντιγραφή μοντέλων λόγω έλλειψης χρηματοοικονομικής νοημοσύνης.

Πατάνε δηλαδή πάνω στους τρόπους που χρησιμοποιεί, ο κατά την εκτίμηση του επιχειρηματία, «καλύτερος» του χώρου.

Στη συνέχεια κάνουν μερικές παραμετροποιήσεις και ξεκινούν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε αυτό το ξεκίνημα παίρνουν βοήθεια από γνωστούς και φίλους που τις περισσότερες φορές δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο και τον κλάδο.

Δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας κατά τα άλλα «ασφαλής» τρόπος για να ξεκινήσει κανείς γρήγορα.

Εντούτοις όμως και εκ του αποτελέσματος διαπιστώνεται ότι πρόκειται για μία νοοτροπία με σημαντικά κενά και παγίδες.

Εύλογα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι σωστές και γερές βάσεις μπαίνουν με μια οικονομοτεχνική μελέτη της επιχειρηματικής ιδέας.


Financial – Οικονομοτεχνικές μελέτες

Βοηθούν στη λήψη της τελικής απόφασης για την υλοποίηση της επένδυσης, ενώ θα χρησιμοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα για την χρηματοδότηση της επιχείρησης, εφόσον χρειάζεται!

Για την πραγματοποίηση μιας οικονομοτεχνικής μελέτης διερευνώνται και δίνονται απαντήσεις σε θέματα όπως:

 • Ιδιαιτερότητες και μέγεθος αγοράς – κλάδου
 • Ανταγωνισμός
 • Τάσεις
 • Κόστος επένδυσης
 • Πρόβλεψη εσόδων και εξόδων
 • Ενέργειες μάρκετινγκ
 • Πρόβλεψη ισολογισμών και ταμειακών ροών
 • Sensitivity analysis & Breakeven point
 • Βιωσιμότητα και Εξυγίανση
 • Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων


Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων – Business plans

Σύγχρονη Ολιστική Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Τα αποτελέσματα της οικονομοτεχνικής μελέτης αξιοποιούνται για την κατάρτιση του επιχειρηματικού χάρτη – Business Plan

Διαμορφώνεται δηλαδή ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης μαζί με τα εναλλακτικά του σενάρια, αποσκοπώντας στην απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών.

Για ένα πλήρες και ολοκληρωμένο Business Plan πραγματοποιείται περαιτέρω έρευνα και εξετάζονται θέματα όπως:

 • Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον
 • Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές (SWOT Analysis)
 • Επιχειρηματικοί στόχοι
 • Στρατηγική ανάπτυξης
 • Οργανόγραμμα – Προσωπικό – Διαδικασίες
 • Αναγκαιότητα – σκοπιμότητα εξεταζόμενων νέων επενδύσεων
 • Κεφαλαιακές απαιτήσεις
 • Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης
 • Εμπορική πολιτική και δίκτυο πωλήσεων
 • Μελλοντικά οικονομικά μεγέθη


Επιδοτήσεις  – Επενδυτικά προγράμματα

Έχοντας διαμορφώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο, αρχίζουν να εξετάζονται τα οφέλη ενός επενδυτικού προγράμματος.

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ για παράδειγμα αποτελούν χρηματοδοτικό εργαλείο για κάθε επενδυτή και αξιοποιούνται με δύο τρόπους

 • Σαν βοήθημα για την αποτελεσματικότερη έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Σαν εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Προϋπόθεση για την βέλτιστη αξιοποίηση τους είναι να έχουν προηγηθεί και να έχουν εκτελεστεί σωστά τα παραπάνω βήματα.

Αν δεν τα έχεις ήδη κάνει αλλά θέλεις να ενταχθείς σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, τότε η διαδικασία δημιουργίας φακέλου είναι μια πολύ καλή ευκαιρία.   

Στα σημεία προσοχής συμπεριλαμβάνονται η σύνταξη, η υποβολή και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.

Στόχος είναι να υποβληθεί το επενδυτικό σχέδιό σωστά και να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ένταξής στο πρόγραμμα.


Φοροτεχνική υποστήριξη

Υποστηρίζεται και όχι άδικα πως αν θέλεις να χεις το κεφάλι σου ήσυχο, χρειάζεσαι καλό λογιστή και καλό δικηγόρο

Στην Viral Growth Europe φροντίσαμε να σου πάρουμε και αυτόν τον πονοκέφαλο αναλαμβάνοντας:

 • Λογιστικά
 • Φοροτεχνικά
 • ΦΠΑ
 • Μισθοδοσία

για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε Ελλάδα, Κύπρο, Σουηδία και Βουλγαρία!

Σε ότι αφορά στον δικηγόρο τώρα, συνεργαζόμαστε με μερικούς απ’ τους εξακριβωμένα πιο αξιόπιστους και αποτελεσματικούς!Μάρκετινγκ και Στρατηγική επικοινωνία

Σύγχρονη Ολιστική Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον ορισμό που μπορείς να βρεις στο Wikipedia

Το μάρκετινγκ (marketing), αλλιώς αγοραλογία, συνίσταται στην οργανωμένη προσπάθεια μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να ικανοποιήσει τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες των καταναλωτών.

Προσπαθεί δηλαδή, με κύριο εργαλείο την έρευνα αγοράς, να αντιστοιχίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγει με τον πελάτη (Buyer Persona) που τα χρειάζεται ή τα επιθυμεί.

Ακόμα καλύτερα αφού κατανοήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, να κατασκευάσει τα αντίστοιχα προϊόντα / υπηρεσίες με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που ο πελάτης επιθυμεί να:

 • του τα γνωστοποιήσει – επικοινωνήσει
 • τα καταστήσει διαθέσιμα μέσα από τα κανάλια διανομής (τα μαγαζιά, το διαδίκτυο και οι τοποθεσίες που αυτά είναι διαθέσιμα)
 • στην τιμή που θα πρέπει αυτά να πωλούνται.

Ο βασικός στόχος του μάρκετινγκ, ειδικότερα όσον αφορά τα καταναλωτικά αγαθά, δηλαδή αυτά που απευθύνονται στους τελικούς καταναλωτές είναι οι επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.


Μάρκετινγκ και διαχείριση στρατηγικής επικοινωνίας

Εύλογα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μάρκετινγκ = επικοινωνία.

Στις μέρες μας είναι επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης όσο το δυνατών περισσότερων καναλιών επικοινωνίας, τόσο online όσο και offline.

Η έρευνα, η στατιστική και η μελέτη παίζουν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο για τα στάδια υλοποίησης του Marketing Plan και τα τελικά του αποτελέσματα.

Με μεθοδευμένη και στρατηγική έρευνα αποφασίζονται:

 • Ποια κανάλια επικοινωνίας είναι τα καταλληλότερα &
 • Από ποια θα ξεκινήσουμε πρώτα

Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία εντοπίζονται μεταξύ άλλων και πιθανές επιπλέον «ευκαιρίες» που δεν είχαν εντοπιστεί κατά την οικονομοτεχνική μελέτη.

Σήμερα, μέσα από τα νέα εργαλεία της ψηφιακής επικοινωνίας, οι Δημόσιες Σχέσεις και η Στρατηγική Επικοινωνία βασίζονται σε ένα πολυμορφικό και διαδραστικό μοντέλο.

Πρόκειται δηλαδή για αυτό που λέμε πολυκαναλικό μάρκετινγκ και επικοινωνία.

Πλέον όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη σημασία της

ταυτόχρονα όμως και την αναποτελεσματικότητα των περιστασιακών δημοσιεύσεων σε Blogs, Social Media, Adds κλπ..

Ενέργειες που στη γλώσσα του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας ονομάζονται αποσπασματικές!


Μελέτη, σχεδιασμός & υλοποίηση marketing plan

Σύγχρονη Ολιστική Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Λαμβάνοντας υπ όψη τα παραπάνω είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τη σημασία της εμπεριστατωμένης και τεκμηριωμένης μελέτης.

Πρόκειται για την διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι αποφάσεις για τα αρχικά στάδια υλοποίησης, των δοκιμών και των βελτιστοποιήσεων.

Προτεραιότητα και έμφαση πλέον δίνεται στην αυτοματοποίηση.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική παράμετρο που η σωστή της εκτέλεση θα σου εξασφαλίσει τον πολυτιμότερο πόρο που είναι ο χρόνος.

Χρόνος που χρειάζεσαι για να εξελίσσεσαι στο αντικείμενό σου και για να φροντίσεις τους υποψήφιους και υφιστάμενους πελάτες σου!

Αυτά που συνήθως περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό ενός marketing plan είναι:

 • Ανάλυση Τωρινής Κατάστασης
 • Ανάλυση Αγοράς
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ
 • Πρακτικές και Πολιτικές Μάρκετινγκ
 • Πιθανά Σενάρια (για το μέλλον)

Αυτοι είναι οι βασικοί άξονες οι οποίοι έχουν και τις υποκατηγορίες τους


Κατασκευή – ανακατασκευή & προώθηση ιστοσελίδων

Σύγχρονη Ολιστική Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Και πως θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω αν για τον ψηφιακό κόσμο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας δεν είχες μία εταιρική ιστοσελίδα υψηλής απόδοσης;

Από αυτά που συνήθως εξηγούμε στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται είναι ότι:

 • Δε χρειάζεται να περιμένεις δύο τρεις μήνες μέχρι να είναι τέλεια για να την δημοσιεύσεις
 • Δεν υπάρχει τέλεια ιστοσελίδα
 • Όσο περισσότερο καθυστερείς τόσο πιο αργά θα σε εντοπίσουν οι μηχανές αναζήτησης, άρα και οι δυνητικοί σου πελάτες και
 • Ότι θα πρέπει να ακολουθούνται κάποιες διαδικασίες όπως και σε ένα φυσικό κατάστημα (βιτρίνα, ράφια, εμπόρευμα, καθάρισμα, ανακαίνιση κλπ)

Στην Viral Growth εφαρμόζουμε τεχνικές και μεθόδους κατασκευής και ανακατασκευής ιστοσελίδων Growth Driven Design

Πρόκειται για μια μεθοδολογία που εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

 • Διαχείριση κόστους
 • Ανάπτυξη βάση του τι ζητάει ο επισκέπτης
 • Γρήγορες αλλαγές – τροποποιήσεις
 • Εντοπισμό και αξιοποίηση ευκαιριών
 • Μηνιαία συντήρηση και βελτιστοποίηση
 • Διατήρηση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (μέσα στις 10 πρώτες θέσεις)

Θέλεις να μάθεις πώς να φτιάξεις, να συντηρείς και να αναπτύσσεις την δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα; Ξεκίνα γνωρίζοντας τη μέθοδο και τα εργαλεία κάνοντας κλικ στο κουμπί από κάτω!Inbound marketing

Εξελικτικά, μέσα από τα σωστά βήματα και ενέργειες, φτάνουμε στην εφαρμογή της αποδεδειγμένα αποτελεσματικότερης μεθοδολογίας μάρκετινγκ.

Το Inbound Marketing είναι μία ολιστική μέθοδος που αξιοποιεί ταυτόχρονα και μεθοδευμένα τα:

Η μεθοδολογία αναπτύσσεται σε τέσσερεις σημαντικούς πυλώνες

 • Attract
 • Convert
 • Close
 • Delight

καλύπτοντας και τα τρία στάδια του καταναλωτή (Buyer’s Journey)

 • Awareness
 • Consideration
 • Decision

Εφαρμόζοντας τα βήματα της μεθοδολογίας εκτός από νέους πελάτες κερδίζεις επιπλέον:

Θέλεις να μάθεις να εφαρμόζεις τη μεθοδολογία και να πάρεις τα δωρεάν εργαλεία για να ξεκινήσεις; Κάνε κλικ από κάτω!Πωλήσεις στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Εδώ είναι η στιγμή που αρχίζεις να απολαμβάνεις τους καρπούς των προηγούμενων ενεργειών, επενδύσεων και προσπαθειών σου!

Είναι η στιγμή που θέλεις να δεις τις πωλήσεις σου να αυξάνονται!

Είναι στ’ αλήθεια μια δύσκολη αλλά ταυτόχρονα δημιουργικά ευχάριστη διαδρομή.

Όμως! Το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι περισσότερες επιχειρήσεις φτάνοντας εδώ είναι ότι επικεντρώνονται στην πραγματοποίηση της πώλησης.

Δεν είναι δυσανάλογη τόση προσπάθεια, μελέτη και χρήματα για μία και μόνο πώληση; Πιθανότατα και τη μοναδική;

Η σωστή εφαρμογή και αξιοποίηση όσων αναπτύχθηκαν παραπάνω ανοίγει τις πόρτες για την βέλτιστη αξιοποίηση των:

Αν και το τμήμα μάρκετινγκ της επιχείρησης σου έστρωσε τον δρόμο, κρίνεται αναγκαίο το τμήμα πωλήσεων με τη σειρά του να ευθυγραμμιστεί με τις ενέργειες και τους χρόνους του τμήματος μάρκετινγκ και να επικεντρωθεί στα:

Αυτά που θα καταφέρεις είναι:

 • Η επικερδής ανάπτυξη της επιχειρηματικής σου ιδέας και δραστηριότητας
 • Η αύξηση των κερδών (χωρίς να περιορίζεται στο οικονομικό μόνο) και
 • Να αντέξεις στο χρόνο και τις δυσκολίες που θα παρουσιάζονται 

Θέλεις να δεις τις πωλήσεις σου να εκτοξεύονται και να αυξάνονται μέχρι και 50%;
Τότε αυτή η μεθοδολογία πωλήσεων θα σε βοηθήσει να το καταφέρεις!Η αξία και η σημασία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

Μερικά μόνο απ’ τα σημαντικά πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:

 • Ακόμα καλύτερη κατανόηση των υπηρεσιών που σου παρέχονται από την Viral Growth
 • Την κατ επιλογή ενεργή και αποτελεσματική εμπλοκή σου στις ενέργειες – διαδικασίες και τις επικοινωνίες με πελάτες και stakeholders  
 • Απόκτηση νέων δεξιοτήτων
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση προσωπικού, υλικών και μέσων
 • Την 100% κατανόηση των τεκμηριωμένων και έξυπνων πλέον στοχοθεσιών για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου  


Τα αντικείμενα στα οποία μπορείς να εκπαιδευτείς από την Viral Growth είναι:


Μάρκετινγκ

 • Κατασκευή λογότυπου
 • Κατασκευή ιστοσελίδων
 • Search Engine Optimization
 • Content Marketing
 • Social Media Marketing
 • Email Marketing
 • Marketing Automations
 • Lead Nurturing

Θέλεις να πάρεις μέρος στο επόμενο Inbound Marketing Practitioner Course της Viral Growth στην Αθήνα;

Δήλωσε το και θα είσαι ο πρώτος που θα ενημερώσουμε!


Πωλήσεις

 • Customer delight
 • Αύξηση τζίρου
 • Αύξηση μέσου όρου συναλλαγών
 • Λήψη συστάσεων
 • CRM
 • Ιεράρχηση εξυπηρέτησης πελατών με βάση τον τζίρο
 • Αυτοματοποίηση επικοινωνιών με σκοπό την πώληση (templates & real time workshops)


Τα παραπάνω αντικείμενα εκπαίδευσης προσφέρονται με τρεις τρόπους

 • Viral Growth Marketing Practitioner
 • Viral Growth Sales Practitioner και
 • Μεμονωμένα σεμινάρια


Τις εκπαιδεύεις μπορούν να παρακολουθήσουν

 • Ιδιώτες που θέλουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό και να εργαστούν στον κλάδο του μάρκετινγκ και των πωλήσεων
 • Στελέχη επιχειρήσεων μάρκετινγκ και πωλήσεων και
 • Ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Θέλεις να πάρεις μέρος στο επόμενο Sales Practitioner Course της Viral Growth στην Αθήνα;

Δήλωσε το και θα είσαι ο πρώτος που θα ενημερώσουμε!

This Post Has 17 Comments

Αφήστε μια απάντηση