You are currently viewing Tο μέλλον στις Πραγματογνωμοσύνες!
Tο μέλλον στις Πραγματογνωμοσύνες!

Tο μέλλον στις Πραγματογνωμοσύνες!

Tο μέλλον στις Πραγματογνωμοσύνες!

Ζητήσαμε και είχαμε την χαρά να παραχωρήσει αποκλειστική συνέντευξη, ο Νικόλαος Φιοράντης, Οικονομολόγος-δικαστικός Πραγματογνώμονας  ώστε να μας ενημερώσει για τις τάσεις του κλάδου στην Αγορά.

Κε Φιοράντη, μιλήστε μας λίγο για το αντικείμενο του οικονομικού πραγματογνώμονα. Τι ακριβώς κάνει;

Καλείται διοριζόμενος, είτε από τη δικαστική αρχή, είτε επιλεγόμενος από τον ενάγοντα ή εναγόμενο μέσω του δικηγόρου του και ορκιζόμενος στη συνέχεια, όπως τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα ερωτήματα της υπόθεσης, με βάση τη δικογραφία.

Επίσης, κατά τη κρίση του, μπορεί να αναζητήσει και πρόσθετα στοιχεία με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.

Η ως άνω επιλογή γίνεται από εγκεκριμένες λίστες, των κατά τόπους Πρωτοδικείων και Πλημμελειοδικείων της χώρας. Αυτό, βάσει σχετικής με το αντικείμενο επιστημονικής κατάρτισης και επί μέρους κριτηρίων.

Όταν διορίζεται, από τη δικαστική αρχή αναφέρεται ως πραγματογνώμονας, ενώ από τον πελάτη ως τεχνικός σύμβουλος.

Επίσης, μπορεί να κληθεί προς εξέταση από το δικαστήριο. Όπως κατά την ακροαματική διαδικασία, ως μάρτυρας ειδικών γνώσεων, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και τεχνική δυσκολία της υπόθεσης.

Η τοποθέτηση – γνωμοδότηση του πραγματογνώμονα ή τεχνικού συμβούλου γίνεται εγγράφως, δεσμεύουσα αυτόν αναφορικά με τη πληρότητα, ακρίβεια και αντικειμενικότητά της.

Γιατί ο πραγματογνώμονας είναι το δεξί χέρι του δικηγόρου; Ποιες δίκες μπορούν να κερδηθούν με πραγματογνώμονα, σε τι αντικείμενο και γιατί;

Διότι απαιτείται επιστημονικά τεκμηριωμένη οικονομοτεχνική γνώση.

Ιδιαίτερα σημαντική δε εφόσον συνοδεύεται με πρόσθετες πιστοποιήσεις.
Και κυρίως με μακρόχρονη εμπειρία σε επί μέρους κλάδους της οικονομίας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τεχνικές δυσκολίες της υπόθεσης.

Πρόσθετα και καθοριστικά, κάτι που η πράξη επιβεβαιώνει καθημερινά, τη δυνατότητα μίξης – ανάλυσης-ανάδειξης στοιχείων ιδιαίτερα σημαντικών για τη κάθε υπόθεση, προκύπτοντα από την ολιστική προσέγγιση και αξιολόγηση του πραγματογνώμονα.

Το ποιοτικό στοιχείο αυτό, αποτελεί κατά την εκτίμησή μου, την απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματική και με προστιθέμενη αξία της γνωμοδότησης του πραγματογνώμονα.

Ως αποτέλεσμα:

Η συμβολή και ο ρόλος του πραγματογνώμονα μετουσιώνεται σε αξία.
Είτε επί των διεκδικήσεων, είτε όταν “αμβλύνονται” οι επιπτώσεις επί των εναγομένων.

Πρέπει όμως να τονισθεί ότι, με δεδομένο ότι ο ρόλος του πραγματογνώμονα / τεχνικού συμβούλου είναι συμπληρωματικός και βοηθητικός στο ρόλο του δικηγόρου.

Είτε στη βάση ικανοποίησης της διεκδίκησής του πελάτη του ως ενάγων, είτε απομείωσης των επιπτώσεων ως εναγόμενος, η ικανοποίηση και αναγνώριση αυτού επιστρέφει στο πρόσωπο του δικηγόρου.

Τον οποίο εκείνος πάντα ούτως ή άλλως επιλέγει.

Όσον αφορά το αντικείμενο των δικών που μπορούν να κερδηθούν.

Θα έλεγα σχεδόν τη κάθε μία, με δεδομένο ότι ως “είδος” υπόθεσης αυτή θα σχετίζεται ενδεικτικά, με προϊόν, υπηρεσία, αποζημίωση, διεκδίκηση, ενσωματώνοντας αυτή, είτε οικονομική αξία, είτε ανάγκη “άμβλυνσης” των επιπτώσεων.

Ποιες είναι οι συνηθισμένες πραγματογνωμοσύνες και ποιες οι πιο ασυνήθιστες; Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα;

Οι πλέον συνήθεις πραγματογνωμοσύνες αφορούν τον προσδιορισμό οικονομικής αξίας υπό αμφισβήτηση με βάση, σύμβαση, υπεξαίρεση, κατάχρηση εξουσίας, διαχωρισμό περιουσιακής κατάστασης.

Όσον αφορά τις πιο ασυνήθιστες, όχι τόσο στο σύνηθες ή όχι αυτών, αλλά κυρίως στις ιδιαιτερότητες και τεχνικές πολυπλοκότητες των θεμάτων που σχετίζονται αφορούν:

  • Τις χρηματιστηριακές αγορές και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα από απλά έως πλέον σύνθετα, τις δανειοδοτήσεις επιχειρήσεων
  • Τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και των κανόνων και μεθόδων εσωτερικού ελέγχου και οργάνωσης εταιριών, όπως επίσης
  • Των ασφαλιστικών εταιριών και δικτύων διανομής των προϊόντων τους.

Που πλέον εκτιμάτε ότι κινείται το μέλλον στις πραγματογνωμοσύνες; Πως ήταν ο κλάδος παλιότερα, που βαδίζει και που αναμένεται να βαδίσει; Ποιες οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει;

Με δεδομένο όπως προανέφερα ότι, σχεδόν κάθε υπόθεση ως “είδος” σχετίζεται ενδεικτικά με προϊόν,

  • υπηρεσία
  • αποζημίωση
  • διεκδίκηση

ενσωματώνοντας αυτή:

  • είτε οικονομική αξία
  • είτε ανάγκη “άμβλυνσης” των επιπτώσεων

η συνέργεια που προκύπτει μεταξύ νομικής και οικονομικής σκέψης κρίνεται δεδομένη.

Η αντίληψη μου αυτή, αν ειδωθεί υπό το πρίσμα, της εξέλιξης και πολυπλοκότητας των οικονομοτεχνικών θεμάτων που προκύπτουν καθημερινά.

Αλλά και της αλληλεπίδρασης αυτών στο οικονομικό οικοσύστημα, δημιουργούν την εκ των ουκ άνευ συνθήκη για την ανάγκη της συνέργειας αυτής.

Όπως έμμεσα προκύπτει, η ανάγκη αυτή ήταν προφανώς σημαντικά μικρότερη κατά το παρελθόν.

Όσον αφορά τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Αυτές αφορούν:

  • Αφενός τη δυνατότητα ανταπόκρισης στην εξέλιξη και πολυπλοκότητα των οικονομοτεχνικών θεμάτων και
  • Αφετέρου στην ολιστική προσέγγιση και αξιολόγηση της αλληλεπίδρασής τους.

Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς, την τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτετε και πως η ειδική εμπειρία σας μπορεί να αξιοποιηθεί για ολοκληρωμένες πραγματογνωμοσύνες.

Δραστηριοποιούμαι από την αρχή της καριέρας μου σε όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών, χρηματοπιστωτικών, ασφαλιστικών και λογιστικό/ελεγκτικό-συμβουλευτικών αγορών εντός, εκτός Ελλάδος, έχοντας συνεργασθεί με μεγάλους διεθνείς οίκους σε διευθυντικές θέσεις.

Πέραν της θεωρητικής κατάρτισης, η πρακτική ενασχόλησή μου με αυτές, συνοδεύεται από τις αντίστοιχες απαιτούμενες επαγγελματικές πιστοποιήσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, θεωρώ ότι, η συμβολή και ο ρόλος μου σε μια οικονομοτεχνική πραγματογνωμοσύνη μπορεί και έχει την προστιθέμενη αξία και ανταποδοτικότητά της στο έργο του δικηγόρου και κατ επέκταση στην ικανοποίηση του πελάτη του.

Tο μέλλον στις Πραγματογνωμοσύνες!

Κάντε την εγγραφή σας Δωρεάν στο Live Webinar

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση